PROFESIE:

Projekt interiéru

ARCH - architektúra

VZT a CHL - vzduchotechnika a klimatizácia

VYK - vykurovanie

ZTI - zdravotechnika

 

STUPEŇ SPRACOVANIA:

projekt na územné konanie

projekt na stavebné povolenie

projekt na realizáciu stavby

 

projekt skutočného vyhotovenia stavby